LadenDe Tramstatie in Ichtegem

Is een buurt in Ichtegem in de omgeving van de vroegere Tramstatie, die de volgende straten omvat: • Hugo Verrieststraat
• Sint Bertinuslaan
• Moerdijkstraat
• Ringlaan
• Melkerijstraat
• Tramstraat
• Priorijstraat
We tellen 220 huizen en ongeveer 600 bewoners in de buurt.

Doel

De vereniging heeft tot doel de menselijke contacten tussen de inwoners van de wijk "De Tramstatie" te Ichtegem te bevorderen en de belangen van de wijk te behartigen door middel van het organiseren van culturele, sociale, sportieve en recreatieve activiteiten.
We beogen het samenbrengen en het bevorderen van de samenhorigheid onder de buurtbewoners.
Oprichting op 6 december 2006.
Erkend als Vzw op 5 juli 2012.

Tramstatiecomité

Voorzitter: Luc Beernaert
Secretaris: Hannes Hosten
Penningmeesteres: Caroline Spriet
Bestuursleden:
Hannes Hosten
Mario Decherf
Danny Maelstaf
Ilse Despiegelaere
Luc Vandendriessche
Caroline Spriet
Luc Beernaert
Nele Bolle
Annie Huyghe
Frederick Vermander
Luc Declerck